AB1988No.49

  • AB1988No.49

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (25-05-1988)

    LANDSBESLUIT van 11 mei 1988 no. 23, houdende de goedkeuring van het op de begroting voor het dienstjaar 1987, onder artikel 04.02.74.20 nog beschikbare krediet ad. f. 2.074,50 voor meubilair en kantoormachines over te hevelen naar het dienstjaar 1988 en wel onder het artikelnummer 04.02.74.20 met de omschrijving "Meubilair en kantoormachines".

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties