AB1988No.50

  • AB1988No.50

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (09-06-1988)

    BESLUIT van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 29 december 1987, houdende vaststelling van tarieven inzake het Schepenbesluit 1965.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties