AB1988No.55

  • AB1988No.55

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (15-06-1988)

    LANDSBELUIT van 24 mei 1988 no.10, houdende de goedkeuring van het op de begroting voor het dienstjaar 1987, onder artikel 08.27.74.22 beschikbare krediet ad f. 8.800,- voor de aanschaf van 40 stuks leerlingensets over te hevelen naar het dienstjaar 1988 en wel onder het alsnog op te nemen artikelnummer 08.27.74.22 met de omschrijving "Schoolmeubilair".

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties