AB1988No.58

  • AB1988No.58

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (17-06-1988)

    LANDSBESLUIT van 29 september 1987 no. 21, houdende de goedkeuring van het op de begroting van de luchthavendienst voor het dienstjaar 1986, onder artikel 304.1 beschikbaargestelde krediet ad f. 2.500,- voor de aanschaf van zeven (7) "warning lights" over te hevelen naar het dienstjaar 1987, en wel onder het alsnog op te nemen artikelnummer 304.1 met de omschrijving "Aanschaf amber zwaailichten".

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties