AB1988No.59

  • AB1988No.59

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (17-06-1988)

    LANDSBESLUIT van 29 september 1987 no. 23, houdende de goedkeuring van het in de begroting voor het dienstjaar 1986, onder artikel 03.04.74.28 openstaand krediet ad. f. 40.000,- over te hevelen naar het dienstjaar 1987 onder hetzelfde artikel.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties