AB1988No.62

  • AB1988No.62

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (22-06-1988)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 3 juni 1988, ter uitvoering van artikel 10, onder c, en artikel 11, onder b, van de Landsverordening politie (A.B. 1988, no. 18) (Landsbesluit keuring en controle lichamelijke en geestelijke geschiktheid politieambtenaren).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties