AB1988No.64

  • AB1988No.64

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (22-06-1988)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 8 juni 1988, ter uitvoering van artikel 11, onder a, van de Landsverordening politie (A.B. 1988, no.18) (Landsbesluit aanstelling en ontslag buitengewoon agenten van politie).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties