AB1988No.68

  • AB1988No.68

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (17-06-1988)

    LANDSBESLUIT van 6 juni 1988 no.20, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de onderdelen C en D van artikel I van de landsverordening van 3 maart 1988 (A.B. 1988, 29) tot wijziging van de Wegenverkeersverordening.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties