AB1988No.69

  • AB1988No.69

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (17-06-1988)

    LANDSBESLUIT van 6 juni 1988 no. 19, tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 27 van het Landsbesluit openbare wateren en stranden (A.B. 1987, 124).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties