AB1988No.72

  • AB1988No.72

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (22-06-1988)

    LANDSBESLUIT van 31 juli 1987, no. 18, houdende de goedkeuring van het op de begroting voor het dienstjaar 1986, onder artikel 303.07 beschikbaargestelde krediet ad. f. 20.000,- voor aankoop van energie besparende lampen over te hevelen naar het dienstjaar 1987 en wel onder het alsnog op te nemen artikelnummer 303.07 met de omschrijving "Aankoop energiebesparende lampen".

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties