AB1988No.74

  • AB1988No.74

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (29-06-1988)

    LANDSVERORDENING van 14 juni 1988, houdende machtiging tot het avaleren van de door de SETAR geaccepteerde wissels ten behoeve van het financieren van de levering en installatie van een internationale telefooncentrale.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties