AB1988No.75

  • AB1988No.75

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (05-07-1988)

    LANSDBESLUIT, tot het beschikbaar stellen van het benodigd krediet ad. f. 63.600,- in de begroting voor het dienstjaar 1988, onder artikel 02.03.74.20, ten behoeve van de Raad van Advies, voor aankoop van Kantoormeubilair c.q. Eerste Inrichting Kantoorgebouwen.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties