AB1988No.77 verbeterblad

  • AB1988No.77 verbeterblad

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (05-07-1988)

    In de in dit Afkondigingsblad afgekondigde tekst is, in afwijking van de door de Gouverneur op 14 juni 1988 vastgesteld tekst van het Retributie- en legesbesluit Dienst Domeinbeheer, in de aanhef van artikel 2 abusievelijk "lege-" opgenomen in plaats van het woord: leges.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties