AB1988No.77

  • AB1988No.77

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (05-07-1988)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 14 juni 1988 regelende de heffing en inning van retributies en leges door de Dienst Domeinbeheer (Retributie- en legesbesluit Dienst Domeinbeheer).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties