AB1988No.79

  • AB1988No.79

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (05-07-1988)

    LANDSBESLUIT van 14 juni 1988 no.20, houdende de goedkeuring van het op de begroting voor het dienstjaar 1987, onder artikelen 03.08.74.30 en 03.08.74.20 beschikbare kredieten ad. f. 12.700,- respectievelijk f. 16.950,- voor de aanschaf van speciaal materieel en kantoormachines/- meubilair ten behoeve van de Politieopleidingsschool, over te hevelen naar het dienstjaar 1988 en wel onder de alsnog op te nemen artikelnummers 03.08.74.30 en 03.08.74.20 met de omschrijvingen "Speciaal materieel" en "Kantoormachines/- meubilair".

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties