AB1988No.81

  • AB1988No.81

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (30-06-1988)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 30 juni 1988, ter uitvoering van artikel 155d, zesde lid, van het Wetboek van Koophandel van Aruba (Landsbesluit vast recht A.V.V.).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties