AB1988No.85

  • AB1988No.85

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (25-07-1988)

    LANDSBESLUIT van 5 juli 1988 no. 7, tot vastelling van de datum van inwerkingtreding  van de artikelen 3 tot en met 13 en 18 tot en met 23 van het Landbesluit openbare wateren en stranden (A.B. 1987, 124).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties