AB1988No.89

  • AB1988No.89

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (25-07-1988)

    LANDSBESLUIT van 11 juli 1988 no. 1, tot het aangaan van een geldlening in de vorm van schatkistpromessen tot een maximum van f. 30.000.000,-.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties