AB1988No.90

  • AB1988No.90

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (27-07-1988)

    KONINKLIJK BESLUIT van 3 mei 1988 (Stb. 261), houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965 (Elfde wijziging van het Schepenbesluit 1965).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties