AB1988No.91

  • AB1988No.91

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (27-07-1988)

    RIJKSWET van 19 mei 1988 (Stb. 275), houdende de goedkeuring van het op 17 december 1979 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag tegen het nemen van gijzelaars, Trb. 1981, 53.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties