AB1988No.92

  • AB1988No.92

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (27-07-1988)

    RIJKSWET van 19 mei 1988 (Stb. 274), houdende de goedkeuring van het op 14 december 1973 te New York tot stand komen Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten, Trb. 1981, 69.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties