AB1988No.93

  • AB1988No.93

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (27-06-1988)

    KONINKLIJK BESLUIT  van 2 mei 1988 (Stb. 247), houdende wijziging van de algemene maatregel van rijksbestuur tot uitvoering van artikel 13 van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Besluit naturalisatiegelden 1986).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties