AB1988No.94

  • AB1988No.94

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (27-07-1988)

    RIJKSWET van 14 april 1988 (Stb. 212), houdende wijziging van de Defensiewet voor de Nederlandse Antillen en Aruba. 

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties