AB1988No.95

  • AB1988No.95

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (21-07-1988)

    LANDSVERORDENING van 4 juli 1988, regelende de toekenning van een uitkering bij vrijwillig treden uit dienst van het Landsbestuur (Landsverordening uitkering vrijwillige uitdiensttreding). 

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties