AB1988No.96

  • AB1988No.96

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (27-07-1988)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 20 juli 1988, tot vaststelling van het aantal leden en plaatsvervangende leden van de Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties