AB1988No.99

  • AB1988No.99

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1988.
    (09-08-1988)

    LANDSBESLUIT van 20 juli 1988 no2, houdende de goedkeuring van het in de begroting voor het dienstjaar 1987 onder artikel 05.08.74.20 nog openstaand krediet ad f.10.750,- over te hevelen naar het dienstjaar 1988 onder hetzelfde artikel.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties