AB1989No.10

  • AB1989No.10

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (28-07-1989)

    LANDSBESLUIT van 8 februari 1989 no. 27, houdende de benoeming van de heer drs. C.A.S.D. Wever tot Ondervoorzitter van de Staten voor het zittingsjaar 1989 tot 12 september 1989.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties