AB1989No.11

  • AB1989No.11

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (28-07-1989)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 26 januari 1989, ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, van de Retributieverordening (AB 1988 no. GT 4) regelende de heffing en inning van retributies door de Directie Wetgeving (Retributiebesluit Directie Wetgeving).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties