AB1989No.20

  • AB1989No.20

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (12-04-1989)

    Landsverordening van 12 april 1989 tot wijziging van de Landsverordening verdovende middelen en van het Wetboek van Strafrecht (verhoging strafmaxima; onttrekking aan het verkeer en ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties