AB1989No.21

  • AB1989No.21

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (05-05-1989)

    LANDSBESLUIT van 5 april 1989 no. 1, tot het aangaan van een geldlening in de vorm van schatkistpromessen tot een maximum vanf. 32.000.000,--.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties