AB1989No.26

  • AB1989No.26

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (30-06-1989)

    LANDSBESLUIT van 3 mei 1989 no. 5, houdende de goedkeuring van het op de begroting voor het dienstjaar 1988, onder artikel 03.04.74.20 beschikbaar gestelde krediet ad. f. 2.000,-- voor (gedeeltelijke) aankoop van apparatuur en software over te hevelen naar het dienstjaar 1989 en wel onder het alsnog op te nemen artikelnummer 03.04.74.20 met de omschrijving "Meubilair en kantoormachines".

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties