AB1989No.30

  • AB1989No.30

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (01-09-1989)

    KONINKLIJK BESLUIT van 7 maart 1989 (Stb. 53), houdende opdracht tot afkondiging in de Nederlandse Antillen en Aruba van het  koninklijk besluit van 16 juli 1988, Stb. 350, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit zeevaartdiploma's en van de Elfde wijziging van het Schepenbesluit.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties