AB1989No.33

  • AB1989No.33

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (01-09-1989)

    LANDSVERORDENING van 4 juli 1989 houdende afwijking van de maximumduur van de overeenkomsten, bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties