AB1989No.36

  • AB1989No.36

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (18-08-1989)

    LANDSVERORDENING van 15 augustus 1989, houdende machtiging tot het aangaan van geldleningen in verband met de aankoop van een waterproductie-eenheid ten behoeve van het Water- en Energiebedrijf.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties