AB1989No.41

  • AB1989No.41

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (20-10-1989)

    LANDSBESLUIT van 14 september 1989 no. 16, tot intrekking van het Landsbesluit Standaardfrankeerzegels 1986 (II) d.d. 16 juni 1986.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties