AB1989No.42

  • AB1989No.42

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (22-09-1989)

    LANDSVERORDENING van 15 augustus 1989, tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 1989.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties