AB1989No.45

  • AB1989No.45

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (22-09-1989)

    LANDSBESLUIT van 11 september 1989 no. 1, houdende de benoeming van de heer F.B. Flanegien tot Voorzitter van de Staten voor het zittingsjaar 1989-1990.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties