AB1989No.50

  • AB1989No.50

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (06-11-1989)

    LANDSVERORDENING van 15 augustus 1989 tot vaststelling van de afschrijvingspercentages van het Land, het Water- en Energiebedrijf, de Dienst Openbare Werken en de Luchthavendienst voor het dienstjaaar 1989.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties