AB1989No.52

  • AB1989No.52

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (09-11-1989)

    LANDSVERORDENING van 19 september 1989 tot wijziging van de Landsverordeninjg op stichtingen in verband met een verandering van de wijze van waarmerking van de statuten van een stichting.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties