AB1989No.57

  • AB1989No.57

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (29-12-1989)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 26 september 1989 tot wijziging van het Landsbesluit eindexamens dagscholen v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties