AB1989No.63

  • AB1989No.63

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (29-12-1989)

    RIJKSWET van 7 september 1989 (Stb. 391), houdende goedkeuring van het op 14 maart 1978 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de voltrekking en de erkenning van geldigheid van huwelijken (Trb. 1987, 137).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties