AB1989No.73

  • AB1989No.73

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1989.
    (29-12-1989)

    LANDSVERORDENING houdende nadere bepalingen in verband met de inwerking treding van de Comptabiliteitsverordening 1989 (Invoeringsverordening Comptabiliteitsverordening 1989).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties