AB1991No.01

  • AB1991No.01

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (14-01-1991)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 28 december 1990 tot wijziging van het Retributie- en legesbesluit Dienst Domeinbeheer (AB 1988 no. 77) (retributie plaatsen trailers gedurende Carnavalsoptocht).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties