AB1991No.04

  • AB1991No.04

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (30-01-1991)

    KONINKLIJK BESLUIT van 20 september 1990 (Stb. 526), houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 20 september 1990, Stb. 525 houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties