AB1991No.103

  • AB1991No.103

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (07-10-1991)

    KONINKLIJK BESLUIT van 30 augustus 1991, nr. 91.007829, houdende instelling van een gemengde ambtelijke werkgroep met als taak de voorbereiding van de vereenvoudiging en modernisering van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (Gemengde werkgroep modernisering Statuut).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties