AB1991No.114

  • AB1991No.114

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (11-11-1991)

    LANDSVERORDENING van 17 oktober 1991 tot wijziging van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (AB 1989 no. GT 37) (gelijke behandeling).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties