AB1991No.119

  • AB1991No.119

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (20-11-1991)

    LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 20 november 1991 ter uitvoering van artikel 127a, eerste lid, van de Landsverordening in-, uit en doorvoer (tarief sigaretten).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties