AB1991No.121

  • AB1991No.121

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (26-11-1991)

    RIJKSWET van 26 september 1991 (Stb. 498), houdende het stellen van regelen betreffende de verstrekking van reisdocumenten (Paspoortwet).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties