AB1991No.130

  • AB1991No.130

    Dit item is gearchiveerd op 01-01-1992.
    (31-12-1991)

    BESLUIT van de Minister van Binnenlandse Zaken van 15 november 1991, nr. IBI91/U1742-RD, houdende bepalingen ter uitvoering van de Paspoortwet en het Besluit paspoortgelden in de Nederlandse Antillen en Aruba (Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba).

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties