AB1991No.13

  • AB1991No.13

    Dit item is gearchiveerd op 31-12-1991.
    (22-03-1991)

    LANDSBESLUIT van 18 februari 1991 no. 1, tot het aangaan van een geldlening in de vorm van schatkistpromessen tot een maximum van Afl. 32.000.000,= alsmede tot het intrekken van het landsbesluit van 2 oktober 1990 no. 12.

Document download informatie:

Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader.

We werken samen aan een informatief, toegankelijk en gebruiksvriendelijk Overheidsportaal voor Aruba.
Iets te melden? Klik hier

Pagina opties